ÄúµÄλÖ㺸ßÖаæ½ÌʦƵµÀ > ¸ß¿¼ÃüÌâ×ÊÔ´¿â
2016ÄêÆÕͨ¸ßµÈѧУÕÐÉú¿¼ÊÔÌì½òÀí¿ÆÊýѧ£¨word°æ£©
  1. ѧ¡¡¡¡¿Æ£ºÊýѧ
  2. °æ¡¡¡¡±¾£ºÆäËû
  3. ×ÊÔ´Àà±ð£ºÊÔ¾í
  4. ¸üÐÂʱ¼ä£º2016-06-08
  5. ×ÊÔ´ÀàÐÍ£ºÕæÌâ
  6. ÉÏ´«»áÔ±£ºshushanyoulu
  7. ×ÊÔ´Äê·Ý£º2016
  8. Éó ºË ÈË£º
  9. Îļþ´óС£º434.688K
  10. ä¯ÀÀ´ÎÊý£º1282
¸½¼þÃû³Æ£º2016ÄêÆÕͨ¸ßµÈѧУÕÐÉú¿¼ÊÔÌì½òÀí¿ÆÊýѧ£¨wo...doc
ÏÂÔØ
ÊÕ²Ø
ÆÀÂÛ
×¢²á¼´ËÍ20ÖDZÒ
±¾Õ¾×ÊÔ´²»Ö§³ÖÏÂÔع¤¾ßÏÂÔØ
 ÄÚÈÝչʾ

×¢ÒâÊÂÏ

1£®Ã¿Ð¡ÌâÑ¡³ö´ð°¸ºó£¬ÓÃǦ±Ê½«´ðÌ⿨É϶ÔÓ¦ÌâÄ¿µÄ´ð°¸±êºÅÍ¿ºÚ£¬ÈçÐè¸Ä¶¯£¬ÓÃÏðƤ²Á¸É¾»ºó£¬ÔÙÑ¡Í¿ÆäËû´ð°¸±êºÅ¡£

2£®±¾¾í¹²8СÌ⣬ÿСÌâ5·Ö£¬¹²40·Ö

²Î¿¼¹«Ê½£º

Èç¹ûʼþ A£¬B »¥³â£¬ÄÇô            Èç¹ûʼþ A£¬B Ï໥¶ÀÁ¢£¬

 P(A¡ÈB)=P(A)+P(B)£®                 P(AB)=P(A) P(B)£®

ÖùÌåµÄÌå»ý¹«Ê½V ÖùÌå=Sh            ׶ÌåµÄÌå»ý¹«Ê½V = V=1/3Sh

ÆäÖÐ S ±íʾÖùÌåµÄµ×Ãæ»ý             ÆäÖÐ S ±íʾ׶ÌåµÄµ×Ãæ»ý£¬

h ±íʾÖùÌåµÄ¸ß£®                    h ±íʾ׶ÌåµÄ¸ß£®

 

µÚ¢ñ¾í×¢ÒâÊÂÏ±¾¾í¹²8СÌ⣬ÿСÌâ5·Ö£¬¹²40·Ö.

Ò»¡¢Ñ¡ÔñÌ⣺ÔÚÿСÌâ¸ø³öµÄËĸöÑ¡ÏîÖУ¬Ö»ÓÐÒ»ÏîÊÇ·ûºÏÌâÄ¿ÒªÇóµÄ.

£¨1£©ÒÑÖª¼¯ºÏÔò=

£¨A£©             £¨B£©             £¨C£©           £¨D£©

Ó¢ÓïÀúÄê¸ß¿¼ÕæÌâ´ó±¾Óª
Copyright © 2005- zzstep.com, All Rights Reserved гöÍøÖ¤£¨Ô¥£©×Ö001ºÅ | Ô¥ICP±¸09007830 | Ô¥B2-20150015 | ¿Í·þÈÈÏߣº400-688-1789
ÎÂÜ°Ìáʾ
沙龙365