ÄúµÄλÖ㺸ßÖаæ½ÌʦƵµÀ > пαê×ÊÔ´¿â
¹ã¶«·ðɽ˳µÂÇø¾ù°²ÖÐѧӢÓﱱʦ´ó°æÑ¡ÐÞÁùµ¼Ñ§°¸£º Unit 17 Lesson 2languae point
  1. ѧ¡¡¡¡¿Æ£ºÓ¢Óï
  2. °æ¡¡¡¡±¾£º±±Ê¦´ó°æ
  3. ×ÊÔ´Àà±ð£ºµ¼Ñ§°¸
  4. ¸üÐÂʱ¼ä£º2017-07-15
  5. ×ÊÔ´ÀàÐÍ£ºÍ¬²½
  6. ÉÏ´«»áÔ±£ºyyzld
  7. ×ÊÔ´Äê·Ý£º2017
  8. Éó ºË ÈË£ºchenna
  9. Îļþ´óС£º331.776K
  10. ä¯ÀÀ´ÎÊý£º109
¸½¼þÃû³Æ£º¹ã¶«·ðɽ˳µÂÇø¾ù°²ÖÐѧӢÓﱱʦ´ó°æÑ¡ÐÞÁùµ¼...doc
ÏÂÔØ
ÊÕ²Ø
ÆÀÂÛ
×¢²á¼´ËÍ20ÖDZÒ
±¾Õ¾×ÊÔ´²»Ö§³ÖÏÂÔع¤¾ßÏÂÔØ
 ÄÚÈÝչʾ

Ò»(1) ÅÉÉú´Ê

1.profession (Ö°Òµ£¬×¨Òµ£¬Ãû´Ê)   professional_(Ö°ÒµµÄ£¬×¨ÒµµÄ£¬ÐÎÈÝ´Ê)

2.caution    (СÐÄ£¬½÷É÷£¬Ãû´Ê)    cautious (СÐĵģ¬½÷É÷µÄ£¬ÐÎÈÝ´Ê)

3.resist (µÖÖÆ£¬µÖ¿¹£¬¶¯´Ê)       resistant(Óеֿ¹ÄÜÁ¦µÄ)  resistance(µÖ¿¹£¬µÖÖÆ£¬Ãû´Ê)

4. tense(½ôÕŵģ¬ÐÎÈÝ´Ê)    tension(½ôÕÅ£¬Ãû´Ê)[Öйú½ÌÓý³ö°æÍø#*~@%]

5.acknowledge(ÈÏ¿É£¬³ÐÈÏ£¬¶¯´Ê)    acknowledgement(ÈÏ¿É£¬³ÐÈÏ£¬Ãû´Ê)

[w~#@w&w.zzst*ep.com]

(2)ÓÃÒÔÉϵ¥´ÊÇ¡µ±µÄÐÎʽÌî¿Õ

1, He is a __________(½÷É÷µÄ) teacher and he does everything with________(½÷É÷)

2.He  was charged with_________(µÖÖÆ)arrest.

Ó¢ÓïÀúÄê¸ß¿¼ÕæÌâ´ó±¾Óª
Copyright © 2005- zzstep.com, All Rights Reserved гöÍøÖ¤£¨Ô¥£©×Ö001ºÅ | Ô¥ICP±¸09007830 | Ô¥B2-20150015 | ¿Í·þÈÈÏߣº400-688-1789
ÎÂÜ°Ìáʾ
沙龙365