ÄúµÄλÖ㺸ßÖаæ½ÌʦƵµÀ > пαê×ÊÔ´¿â
¹ã¶«»ÝÑôÇøÖÐɽÖÐѧӢÓﵼѧ°¸£ºModule 7 Unit 4 sharing ´Ê»ã¿Î
  1. ѧ¡¡¡¡¿Æ£ºÓ¢Óï
  2. °æ¡¡¡¡±¾£ºÈ˽Ìпαê°æ
  3. ×ÊÔ´Àà±ð£ºµ¼Ñ§°¸
  4. ¸üÐÂʱ¼ä£º2017-12-05
  5. ×ÊÔ´ÀàÐÍ£ºÍ¬²½
  6. ÉÏ´«»áÔ±£ºyyzld
  7. ×ÊÔ´Äê·Ý£º2017
  8. Éó ºË ÈË£ºchenna
  9. Îļþ´óС£º91.648K
  10. ä¯ÀÀ´ÎÊý£º147
¸½¼þÃû³Æ£º¹ã¶«»ÝÑôÇøÖÐɽÖÐѧӢÓﵼѧ°¸£ºModule 7 Uni...doc
ÏÂÔØ
ÊÕ²Ø
ÆÀÂÛ
×¢²á¼´ËÍ20ÖDZÒ
±¾Õ¾×ÊÔ´²»Ö§³ÖÏÂÔع¤¾ßÏÂÔØ
 ÄÚÈÝչʾ

¶¯´Ê

1. bubble  vi.  ÆðÅÝ£»·ÐÌÚ£»ãéãéµØÁ÷¶¯  2. weed  vt. & vi.³ýÔÓ²Ý3. adjust  vi. & vt.  µ÷Õû£»£¨Ê¹£©ÊÊºÏ 4. sniff  vt. & vi.  Ð᣻ÎÅ£»ÓñÇ×ÓÎü 5. participate  vi.  ²ÎÓ룻²Î¼Ó 6. grill vt.ÉÕ¿¾£»ÖË¿¾ 7. toast  vt.  ¿¾£¨Ãæ°üµÈ£©£»¾´¾Æ   8. comb vi.Êᣨ·¢£©  9. donate  vt.  ¾èÔù

Ó¢ÓïÀúÄê¸ß¿¼ÕæÌâ´ó±¾Óª
Copyright © 2005- zzstep.com, All Rights Reserved гöÍøÖ¤£¨Ô¥£©×Ö001ºÅ | Ô¥ICP±¸09007830 | Ô¥B2-20150015 | ¿Í·þÈÈÏߣº400-688-1789
ÎÂÜ°Ìáʾ
沙龙365