ÄúµÄλÖ㺸ßÖаæ½ÌʦƵµÀ > пαê×ÊÔ´¿â
ËÄ´¨Ê¡Èý̨ÏØ2016-2017ѧÄê¸ßÒ»ÏÂѧÆÚ°ëÆÚ½ÌѧÖÊÁ¿µ÷ÑвâÊÔ»¯Ñ§ÊÔÌâ
  1. ѧ¡¡¡¡¿Æ£º»¯Ñ§
  2. °æ¡¡¡¡±¾£ºÆäËû
  3. ×ÊÔ´Àà±ð£ºÊÔ¾í
  4. ¸üÐÂʱ¼ä£º2017-12-07
  5. ×ÊÔ´ÀàÐÍ£ºÆÚÖÐ
  6. ÉÏ´«»áÔ±£ºhxrys
  7. ×ÊÔ´Äê·Ý£º2017
  8. Éó ºË ÈË£ºhxjiaoyu
  9. Îļþ´óС£º238.592K
  10. ä¯ÀÀ´ÎÊý£º24
¸½¼þÃû³Æ£ºËÄ´¨Ê¡Èý̨ÏØ2016-2017ѧÄê¸ßÒ»ÏÂѧÆÚ°ëÆÚ½Ì...doc
ÏÂÔØ
ÊÕ²Ø
ÆÀÂÛ
×¢²á¼´ËÍ20ÖDZÒ
±¾Õ¾×ÊÔ´²»Ö§³ÖÏÂÔع¤¾ßÏÂÔØ
 ÄÚÈÝչʾ

1. ÏÂÁÐÆøÌå¼È¿ÉÒÔÓÃŨÁòËá¸ÉÔÓÖ¿ÉÒÔÓüîʯ»Ò¸ÉÔïµÄÊÇ

A. H2S          B. NH3              C.CO2               D.CH4

2. ÏÂÁÐÎïÖÊ£¬ËáÐÔ×îÇ¿µÄÊÇ

A. H3PO4         B. HN03             C. H2C03             D.H3BO3

Ó¢ÓïÀúÄê¸ß¿¼ÕæÌâ´ó±¾Óª
Copyright © 2005- zzstep.com, All Rights Reserved гöÍøÖ¤£¨Ô¥£©×Ö001ºÅ | Ô¥ICP±¸09007830 | Ô¥B2-20150015 | ¿Í·þÈÈÏߣº400-688-1789
ÎÂÜ°Ìáʾ
沙龙365