ÄúµÄλÖ㺸ßÖаæ½ÌʦƵµÀ > пαê×ÊÔ´¿â
Õã½­Ê¡ÎÂÖÝÊеڶþÍâ¹úÓï2017-2018ѧÄê¸ß¶þÉÏѧÆÚ»¯Ñ§ÆÚÖÐÊÔ¾í
  1. ѧ¡¡¡¡¿Æ£º»¯Ñ§
  2. °æ¡¡¡¡±¾£ºÆäËû
  3. ×ÊÔ´Àà±ð£ºÊÔ¾í
  4. ¸üÐÂʱ¼ä£º2017-12-07
  5. ×ÊÔ´ÀàÐÍ£ºÆÚÖÐ
  6. ÉÏ´«»áÔ±£ºhxrys
  7. ×ÊÔ´Äê·Ý£º2017
  8. Éó ºË ÈË£ºhxjiaoyu
  9. Îļþ´óС£º404.48K
  10. ä¯ÀÀ´ÎÊý£º60
¸½¼þÃû³Æ£ºÕã½­Ê¡ÎÂÖÝÊеڶþÍâ¹úÓï2017-2018ѧÄê¸ß¶þÉÏ...doc
ÏÂÔØ
ÊÕ²Ø
ÆÀÂÛ
×¢²á¼´ËÍ20ÖDZÒ
±¾Õ¾×ÊÔ´²»Ö§³ÖÏÂÔع¤¾ßÏÂÔØ
 ÄÚÈÝչʾ

1.ÏÂÁÐÆøÌåÄÜÔì³É¿ÕÆøÖл¯Ñ§ÑÌÎíÎÛȾµÄÊÇ

A.Ò»Ñõ»¯Ì¼          B.¶þÑõ»¯Áò          C.¶þÑõ»¯µª          D.ÂÈÆø

2.ÏÂÁл¯ºÏÎïÖУ¬ÊôÓÚÁ½ÐÔµÄÊÇ

A.Al2O3              B.AlCl3             C.CaCl2             D.NaAlO2

Ó¢ÓïÀúÄê¸ß¿¼ÕæÌâ´ó±¾Óª
Copyright © 2005- zzstep.com, All Rights Reserved гöÍøÖ¤£¨Ô¥£©×Ö001ºÅ | Ô¥ICP±¸09007830 | Ô¥B2-20150015 | ¿Í·þÈÈÏߣº400-688-1789
ÎÂÜ°Ìáʾ
沙龙365