ÄúµÄλÖ㺸ßÖаæ½ÌʦƵµÀ > пαê×ÊÔ´¿â
Õã½­Ê¡¶«ÑôÖÐѧ2017-2018ѧÄê¸ß¶þ1Ô½׶ÎÐÔ¼ì²â»¯Ñ§ÊÔÌâ
 1. ѧ¡¡¡¡¿Æ£º»¯Ñ§
 2. °æ¡¡¡¡±¾£ºÆäËû
 3. ×ÊÔ´Àà±ð£ºÊÔ¾í
 4. ¸üÐÂʱ¼ä£º2018-01-09
 5. ×ÊÔ´ÀàÐÍ£ºÔ¿¼
 6. ÉÏ´«»áÔ±£ºhxrys
 7. ×ÊÔ´Äê·Ý£º2017
 8. Éó ºË ÈË£ºhxjiaoyu
 9. Îļþ´óС£º365.568K
 10. ä¯ÀÀ´ÎÊý£º40
¸½¼þÃû³Æ£ºÕã½­Ê¡¶«ÑôÖÐѧ2017-2018ѧÄê¸ß¶þ1Ô½׶ÎÐÔ¼ì...doc
ÏÂÔØ
ÊÕ²Ø
ÆÀÂÛ
×¢²á¼´ËÍ20ÖDZÒ
±¾Õ¾×ÊÔ´²»Ö§³ÖÏÂÔع¤¾ßÏÂÔØ
 ÄÚÈÝչʾ

1£®ÏÂÁÐÊôÓÚ¼îÐÔÑõ»¯ÎïµÄÊÇ

A£®SiO2                      B£®NaOH                    C£®MgO               D£®K2CO3

2£®ÏÂÁÐÒÇÆ÷Ãû³ÆΪ¡°ÕôÁóÉÕÆ¿¡±µÄÊÇ

A£®                    B£®                     C£®                D£®

Ó¢ÓïÀúÄê¸ß¿¼ÕæÌâ´ó±¾Óª
Copyright © 2005- zzstep.com, All Rights Reserved гöÍøÖ¤£¨Ô¥£©×Ö001ºÅ | Ô¥ICP±¸09007830 | Ô¥B2-20150015 | ¿Í·þÈÈÏߣº400-688-1789
ÎÂÜ°Ìáʾ
沙龙365