ÄúµÄλÖ㺸ßÖаæ½ÌʦƵµÀ > пαê×ÊÔ´¿â
ÉúÎïÖÐͼ°æ±ØÐÞ2ѧ°¸£º3.2.5 ÈËÀà»ùÒò×é¼Æ»®
  1. ѧ¡¡¡¡¿Æ£ºÉúÎï
  2. °æ¡¡¡¡±¾£ºÖÐͼ°æ
  3. ×ÊÔ´Àà±ð£ºµ¼Ñ§°¸
  4. ¸üÐÂʱ¼ä£º2018-02-07
  5. ×ÊÔ´ÀàÐÍ£ºÍ¬²½
  6. ÉÏ´«»áÔ±£ºhanxiaosha
  7. ×ÊÔ´Äê·Ý£º2018
  8. Éó ºË ÈË£ºwirxhy
  9. Îļþ´óС£º25.457K
  10. ä¯ÀÀ´ÎÊý£º97
¸½¼þÃû³Æ£ºÉúÎïÖÐͼ°æ±ØÐÞ2ѧ°¸£º3.2.5 ÈËÀà»ùÒò×é¼Æ»®.docx
1ÖÇ±Ò ÏÂÔØ
ÊÕ²Ø
ÆÀÂÛ
×¢²á¼´ËÍ20ÖDZÒ
±¾Õ¾×ÊÔ´²»Ö§³ÖÏÂÔع¤¾ßÏÂÔØ
 ÄÚÈÝչʾ
ÈËÀà»ùÒò×é¼Æ»® Ò»¡¢Ñ§Ï°Ä¿±ê£º ¢±²¶×½ÎÄÕÂÖеĹؼüÐÅÏ¢£¬¶Ô˵Ã÷¶ÔÏóÐγÉ×ÛºÏÀí½â¡£ ¢²°ÑÎÕ±¾ÎÄ×ֽܷṹ¶ÔÓÚ±í´ï˵Ã÷¶ÔÏóÓëÎÄÕÂÄÚÈݵÄÒâÒå¡£ ¢³Áì»á±¾ÎÄΪÁ˸üºÃµØ˵Ã÷ÊÂÀíËùÔËÓõĸ÷ÖÖ˵Ã÷·½·¨¼°ÆäЧ¹û¡£ ¢´ÈÏʶ¿ÆѧµÄ¡°Ë«Èн£¡±ÐÔÖÊ£¬ÅàÑø¿ÆѧµÄÈËÎÄÒâʶ¡£ 5.Á˽â»ùÒòµÄ¸ÅÄîÒÔ¼°»ùÒòµÄÑо¿¹ý³Ì ¶þ¡¢ÖªÊ¶½á¹¹£º £¨1£©ÈËÀà»ùÒò×飺ÊÇÖ¸ÈËÌåDNA·Ö×ÓËùЯ´øµÄÈ«²¿                        ¡£ £¨2£©ÈËÀ൥±¶Ìå»ùÒò×飺ÓÉ     ÌõË«Á´DNA·Ö×Ó×é³É£¨°üÀ¨                          ºÍ                                              £©¡£ £¨3£©ÈËÀà»ùÒò×é¼Æ»®£ºÈËÀà»ùÒò×é¼Æ»®¾ÍÊÇ·ÖÎö²â¶¨                       µÄºËÜÕËáÐòÁУ¬ÆäÖ÷
Ó¢ÓïÀúÄê¸ß¿¼ÕæÌâ´ó±¾Óª
Copyright © 2005- zzstep.com, All Rights Reserved гöÍøÖ¤£¨Ô¥£©×Ö001ºÅ | Ô¥ICP±¸09007830 | Ô¥B2-20150015 | ¿Í·þÈÈÏߣº400-688-1789
ÎÂÜ°Ìáʾ
沙龙365