ÄúµÄλÖ㺸ßÖаæ½ÌʦƵµÀ > пαê×ÊÔ´¿â
¡¾ÓÅÑ¡¡¿Ó¢ÓïÈ˽̰æ±ØÐÞ2 Unit 1 Cultural relics period 5 ѧ°¸
  1. ѧ¡¡¡¡¿Æ£ºÓ¢Óï
  2. °æ¡¡¡¡±¾£ºÈ˽Ìпαê°æ
  3. ×ÊÔ´Àà±ð£ºÊÔ¾í
  4. ¸üÐÂʱ¼ä£º2018-02-08
  5. ×ÊÔ´ÀàÐÍ£ºÍ¬²½
  6. ÉÏ´«»áÔ±£ºyyzld
  7. ×ÊÔ´Äê·Ý£º2018
  8. Éó ºË ÈË£ºchenna
  9. Îļþ´óС£º102.4K
  10. ä¯ÀÀ´ÎÊý£º43
¸½¼þÃû³Æ£º¡¾ÓÅÑ¡¡¿Ó¢ÓïÈ˽̰æ±ØÐÞ2 Unit 1 Cultural re...doc
ÏÂÔØ
ÊÕ²Ø
ÆÀÂÛ
×¢²á¼´ËÍ20ÖDZÒ
±¾Õ¾×ÊÔ´²»Ö§³ÖÏÂÔع¤¾ßÏÂÔØ
 ÄÚÈÝչʾ

I. µ¥Ôª»ù´¡ÖªÊ¶

  Ò»¡¢ºËÐĵ¥´Ê[À´#&@Ô´:~ÖÐ*½ÌÍø]

1£®________ vi.ϳÁ£»³Áû

2£®________ vi.ÊôÓÚ

3£®________ adj.ľÖƵÄ

4£®________ n£®& vt.Éè¼Æ£»¹¹Ë¼

5£®________ adj.·ÇÕýʽµÄ

6£®________ n£®& vt.»³ÒÉ[À´Ô´:z@zs#tep.~co^m*]

7£®________ vt.Òƶ¯£»°á¿ª

8£®________ n£®& vt.ÕùÂÛ£»Õù±ç£»±çÂÛ

9£®________ n£®Èë¿Ú

Ó¢ÓïÀúÄê¸ß¿¼ÕæÌâ´ó±¾Óª
Copyright © 2005- zzstep.com, All Rights Reserved гöÍøÖ¤£¨Ô¥£©×Ö001ºÅ | Ô¥ICP±¸09007830 | Ô¥B2-20150015 | ¿Í·þÈÈÏߣº400-688-1789
ÎÂÜ°Ìáʾ
沙龙365